About HVV Football Factory

 

 

HVV Football Factory has its’ origins in LVV Football Factory. LVV Football Factory was established on 23 May, 2008. Pieter van Schie can be seen as the founder of both LVV Football Factory and HVV Football Factory. HVV got established in 2015 due to the increasing demand of a student football club in Den Haag. Pieter got inspired by the idea of creating a football club which focuses on the (international) student. Together with the Leiden University they brought this beautiful football club into being.

What started as a small club has now turned into a club consisting of five men teams and one women team. Each team gets the opportunity to train twice a week. Even though well-established, the club envisions a bigger and better future in the years to come since the popularity of the club increases year by year. In the past, HVV found its’ home ground at the Einsteinweg in Leiden which is located in the BIO Science Park. Nowadays, HVV Football Factory has a groundshare with Duindorp SV, located at Houtrustlaan 1, 2566ZW, Den Haag. 

The club currently is directed by and for students. This creates an informal space for everyone, which is easily accessible and fun for all. Since it is easily accessible for all, we expect that respect is shown to all and everything, to create a safe space for every Factorian within the club. This means both on- and off the pitch. The club stimulates off-pitch activities as well, by hosting borrels, hosting BBQs watching football together. Many friendships have been born because of this, which after all is what football is all about: creating friendships and memories to never forget. At the end of the 21-22 season, a big part of the club took part in an international tournament in Istanbul, whilst many other members went on holidays abroad. Therefore, become a Factorian yourselves and experience what this beautiful club has to offer for you!

 

Announcement: 

Our vision

As a club, we aim to combine sports, ambition and fun. HVV Football Factory is Den Haag’s biggest student football club, which is partially due to its’ great connections with the USC Leiden, but mainly because of the great atmosphere we ensure within the club. 

En… richtlijnen die alles waarborgen

Natuurlijk zijn er ook clubregels en een privacybeleid. Dit alles om ervoor te zorgen dat we met plezier kunnen blijven voetballen en er duidelijkheid heerst binnen de club.

Klik hieronder voor meer informatie.

 

Lees meer over ons privacybeleid
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27319427. Hierna te noemen Football Factory. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

– de website www.hvvfootballfactory.nl bezoekt;

– de website www.hvvfootballfactory.nl bezoekt;

– lid wordt bij onze vereniging;

– via het contactformulier contact met ons opneemt;

– deelneemt aan een activiteit/evenement dat door ons wordt georganiseerd.

1.2 Wij verzamelen daarbij (in ieder geval) de volgende (persoons)gegevens:

– NAW-gegevens;

– Telefoonnummer;

– Geboortedatum;

– Geslacht;

– Email-adres

– Rekeningnummer

– Pasfoto’s;

– Lidmaatschapsnummer

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

– het lidmaatschap te effectueren;

– nieuwsbrieven te verzenden;

– contact met u op te nemen of te onderhouden;

– de dienstverlening te verbeteren;

– de website te optimaliseren;

– activiteiten en/of evenementen te organiseren;

– sponsorcontracten te kunnen afsluiten;

– ledenwerving;

– het uitvoeren van overeenkomsten (benodigd voor de verenigingsdoeleinden);

 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR 

2.1 U kunt contact opnemen met info@hvvfootballfactory.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Football Factory.

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 
  • Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 1. DERDEN 

4.1 Wij verstrekken (mogelijk) uw gegevens aan de volgende derden:

– Universitair Sportcentrum Leiden;

– Universiteit Leiden;

– KNVB;

– SPONSOREN

Deze derden gebruiken de gegevens voor de doeleinden zoals omschreven in artikel 1.3.

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 1. INWERKINGTREDING

7.1 Deze privacyverklaring is opgesteld op 25 mei 2018 en zal na deze datum blijven gelden.

Namens het bestuur van Football Factory.

25 mei 2018

Lees meer over ons gedragsregels
 “Be a part of the team, not a part of the problem”

Gedragsregels spelende leden

 1. Leden zijn tijdig aanwezig op de trainingen en de wedstrijden.
 2. Bij verhindering van trainingen en wedstrijden dient het lid zich tijdig afmelden bij trainer en/of begeleider.
 3. Bij verhindering van het gehele team dient dit voortijdig, uiterlijk de dinsdag voor de wedstrijddatum, aan de wedstrijdsecretaris te worden doorgegeven.
 4. Bij aankomst zet je je fiets in de daarvoor bestemde rekken. Zorg ervoor dat de ingang vrij blijft voor hulpdiensten!
 5. Ieder lid houdt zich aan de kleedkamerindeling.
 6. Gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de training en wedstrijden, blijf niet langer dan noodzakelijk in de kleedkamer achter.
 7. Houd de kleedkamers schoon, laat geen rommel achter.
 8. Wees zuinig op de materialen van de vereniging.
 9. Roken is niet toegestaan in de gebouwen op het complex.
 10. Niet met voetbalschoenen de kantine betreden.
 11. Incidenten en rode kaarten tijdens een wedstrijd moeten door de aanvoerders en/of begeleiders direct na afloop van de wedstrijd gemeld worden bij de wedstrijdcommissaris.
 12. De interne tuchtcommissie kan het lid en/of gehele elftal uitnodigen op de maandag daarop om ze te horen en evt. sancties uit te spreken.
 13. Alcoholgebruik langs de lijn is niet toegestaan; wel op het daartoe bedoelde terras.
 14. Correct gedrag naar anderen toe (tegenstander en scheidsrechter inbegrepen). Pest-, kleinerend- en ander negatief gedrag wordt niet getolereerd. Leden die zich schuldig maken aan wangedrag, vandalisme of onsportief gedrag (natrappen, slaan, spugen etc.) zullen hierop worden aangesproken en waar nodig disciplinair worden gestraft.
 15. Boetes opgelegd door de KNVB (bijvoorbeeld n.a.v. ontvangen gele en/of rode kaarten) dienen door de leden zelf betaald te worden.
 16. Aan de strafmaatregelen/sancties door KNVB en/of bestuur opgelegd dienen de leden zich te houden.
 17. De contributie dient voor aanvang van de het nieuwe seizoen voldaan te zijn. Als peildatum wordt 1 oktober gehanteerd. Als er voor 1 oktober niet is voldaan, is men niet speelgerechtigd en volgt er na 2 weken een herinnering. Heeft men eind oktober nog niet betaald, dan wordt een extern incassobureau ingeschakeld en worden alle extra kosten die gemaakt worden bij het lid in rekening gebracht.
 18. Om ervoor te zorgen dat de thuiswedstrijden bij LVV Football Factory goed en gezellig kunnen verlopen, zullen alle leden hun steentje bij dienen te dragen. In beginsel zijn alle herenteams verantwoordelijk voor het aanleveren van voldoende scheidsrechters en de damesteams voor barpersoneel. De teamcaptains zullen hier een schema voor communiceren en uiteraard mogen de rollen ook omgedraaid worden indien er vrouwelijke scheidsrechters of mannelijke bartenders zijn.

 

Gedragsregels leden en bezoekers

 1. Het meenemen van alcohol is niet toegestaan bij het betreden van het sportpark. Alcohol buiten de kantine is alleen toegestaan op het daartoe bestemde terras.
 2. In de kantine wordt geen alcohol verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 3. Drugsgebruik op het sportpark is niet toegestaan.
 4. Het is verboden te roken in de kantine, business-ruimte, bestuurs-, commissie-, ontvangst- en kleedkamer.
 5. Blijf buiten de veldafrastering.
 6. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters, personeel en supporters/toeschouwers van beiden verenigingen.
 7. Veroordeel elk gebruik van geweld zowel binnen als buiten de lijnen.
 8. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.

 

Het bestuur is krachtens de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan bovengemelde gedragsregels en niet-leden kunnen de toegang tot het complex worden ontzegd.

Waarom lid worden?

Ben jij op zoek naar een nieuwe voetbalclub in de mooiste studentenstad achter de duinen, waar oog is voor voetbal én gezelligheid? Dan ben jij bij H.V.V. Football Factory aan het juiste adres! Als grootste studentenvoetbalvereniging van Den Haag zorgen wij ervoor dat iedere student een passend team vindt om met plezier deze mooie sport uit te kunnen oefenen. Alleen trainen? Geen probleem. Graag serieus aan de slag? Doe dan mee met selectietrainingen. Ben je juist op zoek naar ontspanning en met vrienden bijeenkomen om een balletje te trappen? Richt dan je eigen team op of voeg je bij bestaande teams.
We hebben teams van alle niveaus! Beginnend voetballer of aanstormend talent! Voor een ieder is er een mogelijkheid om Factorian te worden

 

Ons Bestuur

Algemeen Bestuur

Algemeen Voorzitter

Pieter van Schie

Algemeen Penningmeester

Niels de Looff

Algemeen Secretaris

Timothy Boerendonk

Bestuur Den Haag

Voorzitter Den Haag

Abe Moedt

Secretaris Den Haag

Robert Jonker

Penningmeester Den Haag

Carlos Cochón

Interne Zaken Den Haag

Arthur Hollander

Externe Zaken Den Haag

Niklas Karbaum

Bestuur Leiden

Voorzitter Leiden

Amber van Berge Henegouwen

Lid Intern Leiden

Brady van Marwijk

Penningmeester Leiden

Dionne Spijkerman

Lid Algemeen Leiden

Thomas van Geuns

Secretaris Leiden

Nino van Moorsel

Lid Algemeen Leiden

Denise Oudshoorn

Club Sponsors

Lid worden van HVV Football Factory?

Ben jij op zoek naar een nieuwe voetbalclub in de mooiste studentenstad van Nederland, waar oog is voor voetbal én gezelligheid? Dan ben jij bij H.V.V. Football Factory aan het juiste adres! Wij staan voor gezelligheid, feesten en activiteiten, maar ook voor voetbal op niveau, sportieve uitdagingen op het veld en op het tv-scherm en sportieve activiteiten zoals een jaarlijks toernooi in China. Ben je nog niet overtuigd? Neem contact met ons op en train mee met één van onze teams! Hopelijk tot snel.

Liever meevoetballen in Den Haag? Ga voor meer informatie naar hvvfootballfactory.nl